Błąd bazy danych WordPressa: [Table '17771860_03.wp_et_divi_ab_testing_stats' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_et_divi_ab_testing_stats`

CKZiU |

Szkoła Policealna

Misją szkoły jest tradycja, jakość, nowoczesność

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Drodzy Słuchacze i Wychowankowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim!

Rozpoczynamy nowy Rok Szkolny, inny od poprzednich, z nowymi wymaganiami i procedurami. Wierzymy jednak, że będzie to czas, który wspólnie przebrniemy bezpiecznie i zdrowo. U progu nowego Roku Szkolnego życzymy Słuchaczom i Wychowankom licznych sukcesów, zdobywania wiedzy i nabywania nowych umiejętności potrzebnych do podjęcia ciekawej pracy. Nauczycielom życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, aby Wasza aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach słuchaczy i przynosiła zadowolenie.

Słuchaczy szkoły policealnej informujemy, że zajęcia rozpoczynamy według następującego harmonogramu:

 • Technik masażysta – 02.09.2020 (środa) godzina 12.00
 • Technik usług kosmetycznych (2 rok) – 12.09.2020 (sobota) godzina 8.00
 • Technik usług kosmetycznych (1 rok) – 05.09.2020 (sobota) godzina 8.00
 • Opiekun medyczny – 12.09.2020 (sobota) godzina 8.00
 • Technik sterylizacji medycznej – 05.09.2020 (sobota) godzina 8.00
 • Wychowanków internatu zapraszamy do nas od 1 września.

Witamy w szkole policealnej

Atuty szkoły

 • bezpłatna nauka w systemie dziennym, stacjonarnym, zaocznym
 • nowoczesne metody pracy z uczniami – kształcenie modułowe
 • innowacja pedagogiczna – czterodniowy tydzień nauki,
 • nauka języka migowego oraz branżowego języka obcego
 • własna baza dydaktyczna, pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt,
 • zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych (m.in w szpitalach),
 • internat szkolny stwarzający świetne warunki do nauki i spedzania czasu wolnego (zlokalizowany w budynku szkoły),
 • ośrodek egzaminacyjny zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (wysoka zdawalność, suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe),
 • szkolny ośrodek kariery SZOK.

Popularne kierunki

Technik usług kosmetycznych

Technik pomaga w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia klienta oraz udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

Technik masażysta

Ukończenie tego kierunku daje kwalifikacje do wykonywania masaży leczniczych,kosmetycznych,sportowych,drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej.

 Technik farmaceutyczny

Absolwent posiada umiejętności z zakresu farmakologii z elementami chemii leków,farmakognozji,technologii i analizy leków.

Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK)

Szkolny Doradca zawodowy zaprasza uczniów, słuchaczy i uczestników KKZ oraz kandydatów do naszego CENTRUM do korzystania z pomocy w zakresie planowania swojego rozwoju zawodowego

Podjęcie decyzji o wyborze zawodu, podjęciu pracy czy też przekwalifikowaniu jest trudnym problemem. Ważne jest więc wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach każdego ucznia doradca zawodowy stara się ukierunkować go tak, aby wybór był jak najbardziej optymalny dla niego.