Aktualności

Słuchaczy szkoły policealnej informujemy, że zajęcia rozpoczynamy według następującego harmonogramu:

  • Technik masażysta – 02.09.2020 (środa) godzina 12.00
  • Technik usług kosmetycznych (2 rok) – 12.09.2020 (sobota) godzina 8.00
  • Technik usług kosmetycznych (1 rok) – 05.09.2020 (sobota) godzina 8.00
  • Opiekun medyczny – 12.09.2020 (sobota) godzina 8.00
  • Technik sterylizacji medycznej – 05.09.2020 (sobota) godzina 8.00
  • Wychowanków internatu zapraszamy do nas od 1 września.

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
– wytyczne MEN, CKE i GIS

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: