Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzisiaj


Niedziela, 17 lutego 2019 r. 17 lutego 2019 r. Godzina... 18:49
Donata, Łukasza
  jutro: Symeona, Konstancji

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

TO BEZPŁATNA,NOWOCZESNA I ELASTYCZNA FORMA UZYSKANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może uczęszczać osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie. Nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest otwarty,trwa w formie ciągłej do momentu utworzenia się grupy i rozpoczęcia się kursu (co najmniej 20 osób). Zasady rekrutacji w zakładce NABÓR.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie dla danej kwalifikacji.

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach to obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.

 

Etapy postępowania po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

  1. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego po ukończeniu kursu uzyska zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
  2. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
  3. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymaganydla zawodu w którym się kształciła oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

w przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu " technikalnego" jest to wykształcenie średnie.

 

ZAPRASZAMY NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W ZAWODACH

 

OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - 880 godzin

 

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kwalifikacja: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych - 880 godzin

 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kwalifikacja: Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej - 880 godzin

 

FLORYSTA

Kwalifikacja: R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych - 840 godzin

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH ( W FORMIE ZAOCZNEJ CO DRUGI WEEKEND)

Kwalifikacja: A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy - 920 godzin

TECHNIK ARCHIWISTA

Kwalifikacja: A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum - 1060 godzin