Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzisiaj


Czwartek, 17 października 2019 r. 17 października 2019 r. Godzina... 22:02
Małgorzaty, Lucyny
  jutro: Juliana, Łukasza

SZKOŁA PUBLICZNA NIEPŁATNA. POSIADA INTERNAT.

Wirtualny spacer po szkole i internacie - zapraszamy!

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim jest najstarszą publiczną szkołą medyczną w regionie łódzkim.

 

RYS HISTORYCZNY NASZEJ SZKOŁY

Pierwsza szkoła kształcąca średnie kadry medyczne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego powstała w 1951 roku , była to Dwuletnia Szkoła Felczerska  przyjmująca  kandydatów ze świadectwem dojrzałości. W 1954 roku powstała Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa o trzyletnim programie nauczania, która została zamknięta 1959 roku. W roku szkolnym 1960/1961 powołano do życia czteroletnie Liceum Pielęgniarskie. Na skutek przeprowadzonej reformy szkolnictwa w Polsce w roku 1966 zostało powołane pięcioletnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Medyczne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa o dwuletnim programie nauczania powstało w roku szkolnym 1965/1966. W latach 70-tych obie szkoły zostały przekształcone w Zespół Szkół Medycznych im. Mikołaja Kopernika.
W roku 1997 szkołę opuścił ostatni rok absolwentów Liceum Medycznego i od tego roku szkoła nosiła nazwę Medyczne Studium Zawodowe im. Mikołaja Kopernika. W 2005 roku Medyczne Studium Zawodowe zostało przekształcone w Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Od 1 września 2017 roku zostało utworzone  Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w skład którego wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

Misją szkoły jest tradycja, jakość, nowoczesność.

Obecnie nasze Centrum kształci w zawodach medycznych, opiekuńczych i usługowych oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w formach dziennych,stacjonarnych  i zaocznych.

 

 • Technik farmaceutyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik dentystyczny
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik archiwista
 • Higienistka stomatologiczna
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystentka stomatologiczna
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun medyczny
 • Opiekunka środowiskowa
 • Florysta

 

Szkoła prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik archiwista
 • Florysta

 

ATUTY SZKOŁY

 • bezpłatna nauka w systemie dziennym
 • nowoczesne metody pracy z uczniami - kształcenie modułowe
 • innowacja pedagogiczna
 • nauka języka migowego oraz branżowego języka obcego
 • własna baza dydaktyczna, pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt
 • zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w wyspecjalizowanych jednostkach medycznych
 • internat stwarzający świetne warunki nauki i spędzania czasu wolnego (internat jest zlokalizowany w budynku szkoły)
 • ośrodek egzaminacyjny zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

Funkcjonujący w placówce Szkolny Ośrodek Kariery wyposaża uczniów,słuchaczy i uczestników KKZ w kompetencje niezbędne do poruszania się na rynku pracy, wskazuje możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie własnej działalności, kreuje aktywną, przedsiębiorczą postawę, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Nowoczesne formy współpracy z uczniami i słuchaczami prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, które uczą przez doświadczenie, wspierają samodzielność, konsekwentnie doskonalą styl pracy, przygotowują młodzież do rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych, wspierają formę poznawczą, wzmacniają twórcze podejście do zawodu, zachęcają do kierowania swoim rozwojem zawodowym.

 

Nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne szkoły przy współpracy pracodawców, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową, daje możliwość realizacji procesu dydaktycznego w warunkach rzeczywistych dla nauczanego zawodu.

 

Uczniowie, słuchacze oraz szkoła wspólnie odnoszą sukcesy edukacyjne o czym świadczy bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

Kształcimy wysokiej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin, stawiamy na jakość, profesjonalizm i rzetelność.

 

Nasi absolwenci są wyposażeni w kwalifikacje i kompetencje spełniające oczekiwania pracodawców, są konkurencyjni na rynku pracy, chętnie zatrudniani  i wysoko oceniani przez pracodawców.

 

 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki w naszym centrum!