Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzisiaj


Czwartek, 17 października 2019 r. 17 października 2019 r. Godzina... 23:16
Małgorzaty, Lucyny
  jutro: Juliana, Łukasza

 

  

WYBIERZ, PRZYJDŹ, OSIĄGNIJ SUKCES

                             NASZA SZKOŁA TO 

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Informuje, wspiera, pomaga:

 • ukierunkować Twoje plany edukacyjne i rozwój zawodowy,
 • dokonać oceny Twoich cech psychofizycznych,
 • dokonać bilansu Twoich umiejętności, możliwości edukacyjno- zawodowych,
 • szukać i selekcjonować źródła informacji o ścieżkach kształcenia i rynku pracy,
 • przygotować się do roli pracownika na krajowym i europejskim rynku pracy pod kątem predyspozycji zawodowych
 • kreować Twoją aktywną, przedsiębiorczą postawę wobec rynku pracy, przezwyciężania bierności,
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
 • napisać dokumenty aplikacyjne i przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szkolny doradca zawodowy mgr Karolina Dyguda

Godziny pracy

wtorek -    8:00 - 13:00

środa   -    8:00 - 13:00

czwartek - 8:00 - 13:00

 

 


 

28 listopada 2017 /wtorek/ godz.15.00 -17.00 sala 14

odbyło się spotkanie z Agencją Zatrudnienia PROMEDICA 24

z uczestnikami KKZ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Województwa  Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

Temat: Poszukiwanie ofert pracy branży medycznej i opiekuńczej w krajach UE.

W dniu 28 listopada 2017 r. na spotkanie zorganizowanym przez doradcę zawodowego w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery CKZiU WŁ z Agencją Zatrudnienia PROMEDICA 24 zgłosiła się kameralna grupa uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego opiekuna medycznego w naszym Centrum.

Podczas spotkania p. Katarzyna Bęgziak - przedstawiciel Biura Oddziału Promedica24 w Łodzi przedstawiła zebranym zasady działania Firmy Promedica24 we wszystkich oddziałach w kraju, w tym oddziału łódzkiego oraz zaprezentowała oferty pracy w zawodach opiekuńczych i propozycje kursów podstaw języka niemieckiego Oddziału PROMEDICA 24 w Łodzi. W wystąpieniu główny nacisk położony został na wysokie wymagania Agencji Zatrudnienia PROMEDICA 24,  co do przyszłych pracowników – opiekunów osób starszych w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Przed kandydatami stoją zarówno wymagania formalne dotyczące znajomości języka obcego [ w różnym zakresie wg wymagań kraju i pracodawcy] oraz doświadczenia w pielęgnacji i obsłudze gospodarstwa domowego osoby zależnej.

Zawód opiekuna jest także zawodem zaufania publicznego, nie ma w nim miejsca na nieetyczne i niemoralne działania opiekuna, działające na niekorzyść pacjenta i jego środowiska. Specjalista ds. Rekrutacji podkreśliła, iż zawody opiekuńcze są zawodami trudnymi,  z przyczyny zarówno rodzaju wykonywanych obowiązków  jak i całodobowego trybu działania w tym zawodzie. Zawód ten najbardziej odpowiada osobom niezależnym, bez obowiązków opiekuńczych wobec własnej rodziny oraz osobom lubiącym podróże, zmienny rytm życia związany z wyjazdami „służbowymi” na okresy od 2 do 6 miesięcy w skali roku.

Po wystąpieniu, p. Katarzyna Bęgziak odpowiadała na liczne pytania ze strony uczestników  spotkania. Wszyscy zebrani otrzymali wizytówki, ulotki oraz długopisy i smycze z logiem Firmy, co z pewnością ułatwi kontakt z Agencją po zakończeniu edukacji na kursie opiekuna medycznego. Dla osób zainteresowanych,  których nie było na spotkaniu podajemy telefon i adres e-mailowy najbliższego oddziału Biura PROMEDICA 24 w Łodzi : 514-781-491 oraz e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 W drugiej części spotkania p. Izabella Mytkowicz-Terka doradca zawodowy CKZiU WŁ omówiła publiczny portal pośrednictwa pracy UE „EURES” oraz omówiła i przekazała materiał „Zmiany przepisów dot. agencji zatrudnienia od 1.06.2017 r.” oraz Poradnik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy „Bezpieczne Wyjazdy Do Pracy Za Granicę” wydany w czerwcu 2017 r.

Na koniec spotkania doradca ogłosiła iż, w kolejnym półroczu zorganizowany zostanie dla uczniów i uczestników KKZ naszych szkół: „OTWARTY DZIEŃ INFORMACYJNO- DORADCZY Z CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ” - instytucją specjalistyczną Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

                                                       JUŻ DZIŚ SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

 

 

 

 

 

 


 

                             SzOK  

Szkolny Doradca zawodowy zaprasza uczniów,słuchaczy i uczestników KKZ oraz kandydatów do naszego CENTRUM do korzystania z pomocy w zakresie planowania swojego rozwoju zawodowego

Godziny pracy:  

wtorek -     9:00 - 13:00

środa   -      9:00 - 13:00

czwartek - 9:00 - 13:00

Podjęcie decyzji o wyborze zawodu, podjęciu pracy czy też przekwalifikowaniu  jest trudnym problemem. Ważne jest więc wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących  zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka. Uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach każdego ucznia doradca zawodowy stara się ukierunkować go tak, aby wybór był jak najbardziej optymalny dla niego. Proponowane w programie działania doradcy rozwiązania pozwalają uczniowi na lepsze przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych –ważnych przy podejmowaniu decyzji. Zajęcia mają dostarczyć młodzieży wiedzy pozwalającej na świadomy wybór dalszego kształcenia oraz sprawnego poruszania się po rynku pracy i znalezienia satysfakcjonującej pracy.

Podstawowe formy działalności podejmowane przez doradcę zawodowego to:

 

 • Warsztaty pozalekcyjne

 

 

 

 Spotkania klasowe - głównie informacyjno – problemowe,

 

 

 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem internetu w poszukiwaniu pracy.

                                                                                                 

 

 • Poradnictwo indywidualne; - przyjdź,porozmawiaj, gdy:

 

 

 • Poradnictwo grupowe,

 

 

 

 

 

 • Poradnictwo na odległość: internet, telefon, e-mail

 
 

 • Tablice informacyjne ogólnoszkolne,

 

 

 

 • Wyjścia, imprezy pozaszkolne, targi pracy i edukacji, Dni Otwartych Drzwi

 

 

 • Strona internetowa szkoły: www.policealna.org.pl

   

              Weź myśl i dokończ człowieka                                        

                  Lub też mu pozwól rozpocząć siebie samego na nowo

                  Lub też inaczej: niech on ci tylko pomaga,            

                  A Ty go prowadź                 

                           Jan Paweł II  

                                                                             Zapraszam  !!!  

 

 


 

 Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim otwiera Swym Uczniom drzwi do działań społecznych, zatrudnienia lub samozatrudnienia w III sektorze gospodarki, co to znaczy…?

 

 

        Co oznacza w praktyce Ekonomia Społeczna ES, Przedsiębiorczość Społeczna, Biznes Społeczny umiejscowione w III sektorze gospodarki, dowiedziała się blisko 40-osobowa grupa młodzieży naszej szkoły uczestnicząca w dniu  23 marca b.r.  w prelekcji :

        A wszystko zaczyna się od współpracy i wspólnych działań społecznych. To właśnie podkreślali goście- prelegenci, zaproszeni przez Dyrekcję szkoły w ramach działania Szkolnego Ośrodka Kariery: Pani Magdalena Poulain oraz Pan Krzysztof Smug z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS” w Łodzi.

        

 

Słuchacze spotkania dowiedzieli się jak stworzyć grupę działania np. zrzeszenie, klub, stowarzyszenie, fundację; gdzie szukać wsparcia merytorycznego oraz finansowego w utworzeniu organizacji pozarządowej. Wiele uwagi poświęcono również szczegółowym zasadom tworzenia „Spółdzielni Socjalnych” i ich wsparciu finansowemu w ramach Ekonomii Społecznej. Ponieważ tematyka spotkania była bardzo wielostronna i obszerna, wszystkim zainteresowanym podpowiadamy strony www poświęcone tej problematyce :

W podsumowaniu spotkania prezentujemy cytat z pisma poświęconego przedsiębiorczości społecznej:

 „Jedna Polska to ludzie bez większych trosk, dla których ekonomia społeczna czy spółdzielczość to ciekawe idee, które czynią nas bardziej uspołecznionymi, które tworzą nowe mikrowspólnoty. Ale to nie jest ta sama Polska, gdzie przeżycie od pierwszego do pierwszego jest problemem, gdzie nie ma dla nas pracy, bo jesteśmy np. niepełnosprawni. Mowa o kraju, który ogromnym rzeszom obywateli oferuje się kilka złotych za godzinę ciężkiej pracy, nader często jedyną alternatywą dla kasy w supermarkecie jest wyjazd do Holandii. Gdy zapytano mnie, jakich instrumentów należałoby użyć do zaktywizowania tzw. NEET-sów – młodych nieuczących się i niepracujących, przeszło mi do głowy, że najważniejsza jest chyba odbudowa naszych lokalnych społeczności, abyśmy uznali je za dobre miejsce do pracy i do życia.”

 

pismo JAK ROBIĆ BIZNES SPOŁECZNY nr 9
artykuł „ Po co nam spółdzielnie”
autor Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Socjalnych
Cezary Miżejewski

Poniżej prezentujemy materiał zdjęciowy z naszego spotkania.

 


 

„ Prawo pracy w praktyce” - spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy

 

Spotkanie odbyło się dnia 16 grudnia 2014r., w godz.09.00-10.30 w sali konferencyjnej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II i III naszej szkoły. W programie spotkania omówione zostały zagadnienia : - W ramach ogólnych przepisów prawa pracy omówiono min. : granice swobody wyboru podstawy zatrudnienia przez pracodawcę; podstawowe różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi; przykładowe formy i treści umów, gdzie uczniowie w formie ćwiczeń wychwytywali błędy w przykładowych umowach zaprezentowanych przez prowadzącego spotkanie. - W ramach przepisów prawa pracy dla zawodów medycznych omówiono min. : uwarunkowania prawa pracy w branży medycznej –różnice w stosunku do przepisów ogólnych prawa pracy, czas pracy w wybranych zawodach medycznych w tym pracę w weekendy, pracę w czasie dyżurów.

Spotkanie z Panią Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Ewą Maszewską uświadomiło młodzieży, jak ważna jest znajomość przepisów prawa pracy w kontekście zbliżającego się ich wejścia na regionalny rynek pracy. W czasie spotkania padały liczne pytania, szczególnie ze strony uczniów, którzy mieli już za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe. Poniżej materiał zdjęciowy ze spotkania.

 


CHARAKTERYSTYKI ZAWODOWE

Dnia 29 maja 2014 roku były przeprowadzone w ZSP NR 6 w Piotrkowie Trybunalskim a 12 czerwca 2014 roku w ZSP NR 1 w Piotrkowie Trybunalskim zajęcia pt. „Charakterystyki zawodowe na przykładzie kierunków w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim” W trakcie spotkania nauczyciel-doradca zawodowy Pani Iwona Przewoźnik przybliżyła wiadomości mające istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, zwróciła uwagę na zagadnienia dotyczące opisów charakterystyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian i nowości w systemie kształcenia mówiących o Kwalifikacjach Zawodowych. Zaakcentowana była informacja o możliwości kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Przybliżenie zagadnień charakterystyk zawodowych było poparte wiedzą i umiejętnościami zaprezentowanymi przez uczniów Szkoły Policealnej SWŁ pod czujnym okiem nauczyciela w oparciu o ćwiczenie pokazowe przykładowych zadań zawodowych danej Kwalifikacji zawodowej w zawodzie technik masażysta w wykonaniu Magdaleny Kaczor, Aleksandry Warych oraz zadań zawodowych dotyczących kompetencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykonaniu Eweliny Szadkowskiej, Justyny Kamieńskiej, Olgi Kołek, Przemysława Kafarskiego. Uczniowie ZSP nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim  i ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim skorzystali z masażu relaksacyjnego oraz mogli potrenować na fantomie własne możliwości, by się sprawdzić w sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zwieńczeniem zajęć było zaprezentowanie atutów Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

 


 

DZIEŃ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W czwartek, 16 stycznia 2014r. w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim o 60-letniej tradycji nauczania i wychowania odbywały się zajęcia edukacyjne, zoorganizowane dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i licealnych.

Oficjalnego otwarcia Dnia Zajęć Edukacyjnych dokonała Pani dyrektor mgr Jadwiga Ogłuszko-Jastrzębska. Na spotkanie przybyli nauczyciele z uczniami ze szkół z terenu Piotrkowa Trybunalskiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 im. Władysława Reymonta, ZSP Nr 1, ZSP Nr 5, ZSP NR 6, IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stefana Roweckiego ”Grota”. Zajęcia edukacyjne obejmowały zagadnienia:  doradztwa zawodowego, planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, działalności i zadań SZOK-u, ziołolecznictwa jako  naturalnego panaceum na zdrowie, umiejętności zachowania się i radzenia sobie w sytuacjach trudnych- stresowych, prezentacji masażu relaksacyjnego jako techniki antystresowej, profilaktyki zdrowego, higienicznego stylu życia –techniki dbania o uzębienie, higienę ciała, problematyki HIV/AIDS. Zwieńczeniem zajęć edukacyjnych były warsztaty dotyczące HIV/AIDS oraz spacer po szkole.

Prelekcje prowadzili nauczyciele Pani mgr Ewa Łągiewczyk, Pani mgr Grażyna Tomaszkiewicz, Pani mgr Izabella Mytkowicz-Terka, Pani mgr Iwona Przewoźnik oraz uczniowie kierunku kształcenia: technik farmaceutyczny-Katarzyna Dyńda, Marcin Dyr, kierunku kształcenia technik dentystyczny-Aleksandra Klusek, Joanna Sik, kierunku kształcenia technik masażysta-Dominika Muszyńska. Po zajęciach uczestnicy mogli zwiedzać sale dydaktycze, pracownie kształcenia praktycznego oraz uzyskać informacje o kształceniu zawodowym na zorganizowanych stoiskach wystawienniczych kierunków kształcenia będących w ofercie edukacyjnej naszej szkoły. Na stoisku informacyjnym z zawodami opiekuńczo-usługowymi uczniowie kierunku kształcenia w naszej szkole: Ewa Ambroziak, Magdalena Świątek prezentowały ofertę Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego: opiekuna medycznego i asystenta osoby niepełnosprawnej. Na Dniach Zajęć Edukacyjnych nie zabrakło nastroju i klimatu zapewnionego przy stoisku kierunku technik masażysta. Uczniowie tego zawodu: Dominika Marcinkiewicz, Patrycja Różycka, Martyna Skalska, Sylwia Skorupa, Aneta Pal, Hubert Chmielewski udzielali informacji o techniku masażyście. Przy stanowiskach uczniowie informowali o kierunkach kształcenia podkreślając praktyczną naukę zawodu z zastosowaniem Innowacji pedagogicznej w systemie dziennym Szkoły Policealnej.

Dzień Zajęć Edukacyjnych cieszył się dużym zainteresowaniem o czym świadczy obecność 150 uczestników spotkania.

Wszystkim uczestnikom, dyrektorom szkół i kadrze pedagogicznej składamy serdeczne podziękowania za udział w Dniu Zajęć Edukacyjnych. Mamy nadzieję, że wyzwanie XXI wieku dążące do wychowania młodego pokolenia w duchu aktywności edukacyjo-zawodowej, mobilności, umiejętności szukania wiedzy, informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji, dokonywaniu właściwych wyborów edukacyjno-zawodowych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, adaptowaniu się do wymogów i realiów współczesnego świata, będzie dalej kontynuowane i przyczyni się do zwiększania świadomości każdego człowieka.

 
 


 

INAUGURACJA

Dnia 04 września 2013 r. o godz. 10.00 w budynku Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się inauguracja Szkolnego Ośrodka Kariery – SZOK.

Oficjalną część rozpoczęła Pani Dyrektor SPSWŁ im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, następnie wystąpili zaproszeni prelegenci z instytucji: Pani Magdalena Biela z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Pan Mirosław Czarnecki z JEREMIE Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Pan Janusz Krupa z Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Pani Krystyna Depczyńska Wojewódzkiego Urzędu Pracy CIiPKZ w Piotrkowie Trybunalskim, Pan Jakub Gołębowski z Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej EURO CENTRUM regionalnego Ośrodka EFS w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie spotkania absolwenci i uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać zasady rządzące rynkiem pracy, propozycję szukania oferty pracy zagranicznej, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, usługach i instrumentach rynku pracy, dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej, uzyskania wiedzy z podstaw prawa pracy.

Skąd pomysł na utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery?

Na spotkaniu inaugurującym Pani dyrektor przybliżyła koncepcję utworzenia SZOK-u przywołując rok 2010, kiedy to w szkole po raz pierwszy zatrudniony został doradca zawodowy, a z Nowym Rokiem 2012r. Szkoła rozpoczęła realizacje projektu „NOWE KWALIFIKACJE - TO NOWE MOŻLIWOŚCI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W ramach tego projektu zatrudniony był doradca zawodowy, który od 2012r pracuje w naszej szkole. Dziś inaugurujemy otwarcie SZOK.

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim mając blisko 60- letnią tradycję nieustannie dąży do nowości, jest cały czas aktualna, wychodzi na przeciw wymaganiom i potrzebom rynku edukacyjno-zawodowego, daje szanse dobrego startu w przyszłość edukacyjno -zawodowa, adaptowania się do współczesnych realiów rynku pracy przygotowując w pełni kompetentnych absolwentów naszej szkoły.

Jaka jest misja Szkolnego Ośrodka Kariery?

Doradcy zawodowi ze Szkolnego Ośrodka Kariery będą przygotowywali i uczyli młodych ludzi, jak wejść na rynek pracy, uświadamiali jak kreować pozytywny wizerunek, wspierali, by w przyszłości jak najmniej absolwentów było bezrobotnych. Wierzą, że każdy młody człowiek, który przyjdzie do SZOK-u stwierdzi z satysfakcją, że: zna i wie kim jest! wie kim chce być! wie kim będzie, wie jakie ma możliwości, wie dokąd i jak zmierza!, zna swój potencjał! ma plan działania! wie, że osiągnie sukces w życiu edukacyjno-zawodowym!