Kontakt

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

w skład Centrum wchodzą:

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Nasz adres:

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

ul. ks. Piotra Skargi 3
97-300 Piotrków Trybunalski

REGON 368030177
NIP 771-289-32-16

www.policealna.org.pl
e-mail: kontakt@policealna.org.pl

Telefon: 44 648-63-53
Fax: 44 648-68-50

 test