Nabór

REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 2021/2022

Rusza nabór  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe do Centrum Doskonalenia Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu w następujących kierunkach:

 • Elektromechanik,
 • Technik automatyk,
 • Technik spawalnictwa,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik informatyk,
 • Technik programista.

 

Zasady naboru

Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Ze względu na to, że szkoła rozpocznie swą działalność 1 września 2021 r., nabór jest prowadzony przez najbliżej położoną od Bełchatowa placówkę Województwa Łódzkiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim,

 1. Piotra Skargi 3

 

 • Od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 24 sierpnia 2021 r. (do godz. 15.30) należy składać wnioski o przyjęcie na KKZ:

1) osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w godz. 7.30-15.30;

2) wysyłając pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

 • W dniu 26 sierpnia 2021 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 • Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
 • Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • Bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
 • Pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
 • Niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

 

Warunkiem przyjęcia jest:

Posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny z wzorem (wniosek zgodny z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
 • kserokopię dowodu (awers i rewers).

Organizator zastrzega sobie prawo rozpoczęcia kursu po utworzeniu grupy składającej się z co najmniej 20 osób.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 CZAS START !!!

 

Do września jeszcze kilka miesięcy ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmierzać do podjęcia najlepszej decyzji dla Waszej przyszłości do wyboru kierunku w cenionej szkole policealnej MEDYK Piotrków Trybunalski. Warto już dzisiaj zapoznać się z ofertą kształcenia, zapraszamy na kierunki:

ZAMIESZKAJ W INTERNACIE

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego
ul. Ks. Piotra Skargi 3, Osiedle Wyzwolenia
(warunek: ukończone 18 lat)

(ATRAKCYJNE POKOJE, NISKI KOSZT, MIŁA ATMOSFERA
BEZ WYŻYWIENIA)

Wybierając jeden z powyższych zawodów masz pewne zatrudnienie na rynku pracy. Wiele osób przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu zastanawia się czy jego praca znajdzie zastosowanie na rynku pracy. W tym wypadku nie mamy wątpliwości. Technik farmaceutyczny oraz Opiekun medyczny to najbardziej poszukiwane zawody- zawody deficytowe. Obecnie powstaje coraz więcej aptek, stacji sanitarno-epidemiologicznych, domów pomocy społecznej, fundacji wspierających chorych i potrzebujących.

Nauka na wszystkich kierunkach jest BEZPŁATNA! JESTEŚMY SZKOŁĄ PAŃSTWOWĄ.

Nie przegap szansy na zdobycie atrakcyjnego zawodu na rynku pracy Podanie znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce NABÓR.
Zapraszamy!!!

Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.