O nas

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ PUBLICZNA NIEPŁATNĄ.

POSIADAMY INTERNAT.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim jest najstarszą publiczną szkołą medyczną w regionie łódzkim.

Nowoczesne formy współpracy z uczniami i słuchaczami prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, które uczą przez doświadczenie, wspierają samodzielność, konsekwentnie doskonalą styl pracy, przygotowują młodzież do rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych, wspierają formę poznawczą, wzmacniają twórcze podejście do zawodu, zachęcają do kierowania swoim rozwojem zawodowym.

Nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne szkoły przy współpracy pracodawców, u których uczniowie odbywają praktykę zawodową, daje możliwość realizacji procesu dydaktycznego w warunkach rzeczywistych dla nauczanego zawodu.

Uczniowie, słuchacze oraz szkoła wspólnie odnoszą sukcesy edukacyjne o czym świadczy bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Kształcimy wysokiej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin, stawiamy na jakość, profesjonalizm i rzetelność.

Nasi absolwenci są wyposażeni w kwalifikacje i kompetencje spełniające oczekiwania pracodawców, są konkurencyjni na rynku pracy, chętnie zatrudniani i wysoko oceniani przez pracodawców.

Istniejemy od 1951

Pierwsza szkoła kształcąca średnie kadry medyczne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego powstała w 1951 roku , była to Dwuletnia Szkoła Felczerska przyjmująca kandydatów ze świadectwem dojrzałości. W 1954 roku powstała Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa o trzyletnim programie nauczania, która została zamknięta 1959 roku. W roku szkolnym 1960/1961 powołano do życia czteroletnie Liceum Pielęgniarskie. Na skutek przeprowadzonej reformy szkolnictwa w Polsce w roku 1966 zostało powołane pięcioletnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Medyczne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa o dwuletnim programie nauczania powstało w roku szkolnym 1965/1966. W latach 70-tych obie szkoły zostały przekształcone w Zespół Szkół Medycznych im. Mikołaja Kopernika.

W roku 1997 szkołę opuścił ostatni rok absolwentów Liceum Medycznego i od tego roku szkoła nosiła nazwę Medyczne Studium Zawodowe im. Mikołaja Kopernika. W 2005 roku Medyczne Studium Zawodowe zostało przekształcone w Szkołę Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Od 1 września 2017 roku zostało utworzone Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w skład którego wchodzi: Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim oraz Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Baza dydaktyczna:

Nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne ze sprzętem multimedialnym oraz pracownie specjalistyczne do praktycznej nauki zawodu :

  • ratownictwa i pierwszej pomocy ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym,
  • techniki dentystycznej z pełnym wyposażeniem stanowiskowym dla technika dentystycznego,
  • techniki farmaceutycznej wyposażona w najnowsze pomoce dydaktyczne,
  • masażu posiadająca profesjonalne stoły do masażu, sprzęt pomocniczy,
  • fizykoterapii ze sprzetem do zabiegów kinezyterapeutycznych,
  • anatomii opisowej i radiologicznej posiadająca nowoczesne modele anatomiczne kośćca, mięśni, ukladu naczyniowego, serca, nerek, innych narządów, plansze, negatoskopy,
  • doskonale przystosowane pracownie dla kierunków opiekuńczych z fantomami i zestawami do pielęgnacji,
  • ponadto: pracownia komputerowa, bibiloteka z internetem, sala gimnastyczna, siłownia.