TECHNIK DENTYSTYCZNY

Opis kierunku

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Kwalifikacja: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy.

Okres nauki: 2,5 roku

Forma kształcenia: Kształcenie wyłącznie w formie dziennej

Tryb nauki: Stacjonarny

Uwagi:

Pozostałe informacje

Zajmuje się wytwarzaniem i naprawą protez zębowych stałych i ruchomych oraz aparatów ortodontycznych. Współpracuje również bezpośrednio z lekarzem stomatologiem podczas leczenia pacjenta w gabinecie dentystycznym. Praca ma charakter produkcyjno-usługowy, wymaga dużej dokładności, precyzji i poczucia estetyki.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Sprawność kończyn górnych,sprawność manualna, dobry wzrok, pełne widzenie barw i odcieni, pamięć wzrokowa,wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, poczucie estetyki, cierpliwość, wytrwałość, sumienność, odpowiedzialność, gotowość niesienia pomocy, poszanowanie godności osobistej pacjenta.

Perspektywa zatrudnienia

Pracownie protetyczne w zakładach opieki zdrowotnej, laboratoria protetyczne i ortodontyczne, gabinety stomatologiczne, własna działalność gospodarcza.