TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Opis kierunku

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

wg nowej kwalifikacji: MED.09. Sporządzanie i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi,wyrobami medycznymi,suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Okres nauki: 2,5 roku

Forma kształcenia: Kształcenie wyłącznie w formie dziennej

Tryb nauki: Stacjonarny

Uwagi:

Pozostałe informacje

Absolwent posiada umiejętności z zakresu farmakologii z elementami chemii
leków, farmakognozji,technologii i analizy leków.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zainteresowania naukowe dziedzinami biologii,chemii, rachunkowości,chęć rozwoju zawodowego i dokształcania się.Zamiłowanie do pracy w warunkach laboratoryjnych,koncentracja uwagi, cierpliwość, skrupulatność i precyzja,sprawność intelektualna,,dobra pamięć,poczucie odpowiedzialności.

Perspektywa zatrudnienia

Apteki ogólnodostępne, zakładowe i szpitalne,punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, zakłady farmaceutyczne, zakłady przetwórstwa zielarskiego, zakłady kosmetyczne, Laboratoria farmaceutyczne, chemiczne itp.