TECHNIK MASAŻYSTA

Opis kierunku

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu.

Okres nauki: 2 lata

Forma kształcenia: Kształcenie wyłącznie w formie dziennej,

Tryb nauki: Stacjonarny – 3 DNI W TYGODNIU

Uwagi:

Pozostałe informacje

Ukończenie tego kierunku daje kwalifikacje do wykonywania masaży leczniczych,kosmetycznych, sportowych, drenażu limfatycznego, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej.

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Dobry stan zdrowia, dobra sprawność manualna, zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, cierpliwość, spostrzegawczość, łatwość nawiązywania kontaktu, obowiązkowość, dokładność, odpowiedzialność, empatia, życzliwość, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, opiekuńczość, samodzielność.

Perspektywy zatrudnienia

Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej,szpitale uzdrowiskowe,zakłady rehabilitacyjne,sanatoria,centra SPA, fundacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych,własne gabinety masażu.