TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Opis kierunku

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

Kwalifikacja: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Okres nauki: 1 rok

Forma kształcenia: Kształcenie w formie dziennej, zaocznejco 2 weekend przez 2 dni

Tryb nauki: Stacjonarny – 3 DNI W TYGODNIU

KKZ – KSZTAŁCENIE  RÓWNIEŻ NA KWALIFIKACYJNYM KURSIE ZAWODOWYM (we wszystkich formach)

Uwagi:

Pozostałe informacje

Celem pracy jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia

Wymagania psychofizyczne wobec kandydatów

Zamiłowanie do systematyczności, porządku, ładu, wysokie poczucie odpowiedzialności, spostrzegawczość i dobra koncentracja uwagi, predyspozycje do wykonywania czynności, rutynowych, powtarzalnych z użyciem urządzeń technicznych oraz środków chemicznych.

Perspektywy zatrudnienia

Centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinety stomatologiczne, gabinety kosmetyczne, pracownie endoskopowe,pracownie mikrobiologii, własna działalność gospodarcza.